KKTC-Güzelyurt / Morphou Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projesi Dizayn ve İnşaatı  • İŞVEREN : United Nations Development Programme
  • PROJE ADI : KKTC-Güzelyurt / Morphou Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projesi Dizayn ve İnşaatı
  • BAŞLAMA TARİHİ : 23.11.2021
  • BİTİŞ TARİHİ :
  • MÜŞAVİR : Liv Engineering
  • FİNANSÖR KURUM : Avrupa Birliği

PROJE AÇIKLAMASI

Tasarım nüfusu 10.750 kişi olarak 2013 yılında ilk aşaması tamamlanan Güzelyurt Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin 2. Aşama tasarım ve inşaat işleri kapsamında tesis kapasitesi tasarım nüfusu 21.500 kişi olarak arttırılacaktır.
Güzelyurt Atıksu Arıtma Tesisi, İleri Biyolojik Nütrient Giderim Prosesi ile fosfor, azot, karbon giderimi sağlamakta ve çamur stabilizasyonu ile çamut yoğunlaştırma ve susuzlaştırma ünitelerini içermektedir.
Bunlarla birlikte 2. Aşama kapsamında, gaz arıtımı ve CHP ünitesi ile enerji geri kazanımını da gerçekleştirecek anaerobik mezofilik stabilizasyon digester ünitesi de tamamlanacaktır.

Tesis Üniteleri;

1. Giriş Ünileri (İnce Izgara, Yag&Gres Giderim Ünitesi, Saptik Kabul Ünitesi)

2. Biyolojik Arıtma (Bioreaktör, Havalandırma, Son Çoktürme, Dağıtım Yapıları, Anoksik/Anaerobik Reaktörler, Fosfor Dozaj Ekipmanları, Proses Kontrolü)

3. Çamur Arıtma (Aktif Çamur Yoğunlaştırma, Çamur Pompa İstasyonu, Anaerobik Çamur Digester, Digester Gaz sistemi ve Gaz Holder, Digester Gaz Tekrar Kullanım-CHP, Çamur Susuzlaştırma)

4. Üçüncül Arıtma (Arıtılmış Su Filtrasyonu, Dezenfeksiyonu ve Pompa İstasyonu

5. Koku Ünitesi

6. Acil Durum Jeneratörü ve Proses Kontrol Ekipmanları 


İkinci Etap dizayn ve inşaat işleri tamamlandığında Atıksu Arıtma Tesisinin Birinci  Etap  ile entegrasyonu sağlanarak tesis toplam kapasitesi 2.694 m3/gün olarak hizmet verecektir.