Kırşehir İli Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı

GÖKŞİN İNŞAAT PROJELER

Kırşehir İli Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı


İŞVEREN : Kırşehir Belediye Başkanlığı
PROJE ADI : Kırşehir İli Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı
BAŞLAMA TARİHİ : 04/02/2010
BİTİŞ TARİHİ : 27/09/2010
MÜŞAVİR : Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
FİNANSÖR KURUM : Kırşehir Belediye Başkanlığı

 

PROJE AÇIKLAMASI

04.02.2010 tarihinde sözleşmesi yapılan Kırşehir Katı Atık Bertaraf Tesisi İşinin,  08.02.2010 tarihinde yer teslimi alınarak aplikasyon işlerine başlanılmıştır. Mevcut projelerin değerlendirilmesi sonucu revizyonlar yapılarak uygulama projeleri hazırlanmıştır. 

28 Nisan 2010 tarihi itibarıyla şantiye kurularak çalışmalara başlanılmıştır.

Proje kapsamında 55 ha alanda evsel atık depolama lotunun dizaynı ve projelendirilmesi,157.493 m³ kazı ve dolgu işleri yapılarak lotun hazırlanması, 53.682 m² geotekstil ve 11.400 m³  16/32 drenej çakılı ile taban ve şev izolasyonlarının yapılması, prefabrik idari, atık kabul merkezi ve atölye binalarının yapılması, 3500 m³ sızıntı suyu toplama havuzunun ve drenaj sisteminin oluşturulması saha içi elektrik hatları ile mekanik ve sıhhi tesisatlarının yapılması ve saha etrafına 2.250 m tel çit ile, muhtelif inşaat işlerini kapsamaktadır.

Yardımcı ünitelerde ise 200 m³ lük su deposu, fosseptik, jeneratör binası, 60 tonluk kantar ve tekerlek yıkama ünitesi yapılmıştır.

Sözleşmemize göre 365 gün imalat süresi bulunmaktadır. Ancak 5 ay gibi kısa sürede tüm imalatlar tamamlanarak, 27.09.2010 tarihinde geçici kabul yapılmış ve Kırşehir Belediyeleri Su ve Çevre Hizmetleri Birliğine teslim edilmiştir.

GÖKŞİN © 2017 Tüm Hakları Saklıdır Web Tasarımı : Alivre