Balıkesir Eski Depolama Sahasının Rehabilitasyonu  • İŞVEREN : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı
  • PROJE ADI : Balıkesir Eski Depolama Sahasının Rehabilitasyonu
  • BAŞLAMA TARİHİ : 18.07.2016
  • BİTİŞ TARİHİ : 04.11.2016
  • MÜŞAVİR : EPEM- SLR- TÜMMAŞ Konsorsiyum
  • FİNANSÖR KURUM : Europaid

PROJE AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan "Balıkesir Eski Depolama Sahasının Rehabilitasyonu" işinin süresi 120 gün olup, 04.11.2016 tarihinde iş tamamlanarak geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır. 
Proje kapsamında çöp depolama sahasındaki atıklar şekillendirilmiş, şev tanzimleri yapılmış ve üstü doğal kil ile kaplanmıştır. Açılan gaz bacaları ile oluşacak olan gazların drenajı sağlanmıştır. Gaz tahliye hatları mevcut olan yakma sistemine bağlanıştır. 
Ayrıca sahanın bir kısmında yarı sıvı halde bulunan arıtma çamuru ve tavuk çiftliği atıkları, kireç ile sterilizasyonu ve stabilitesi sağlanmıştır. Tüm alan yeşillendirilerek, yeniden doğaya kazandırılmıştır.