Arnavutluk Korca Maliq Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapım İşi  • İŞVEREN : Korca Bölge Atık Yönetim Şirketi
  • PROJE ADI : Arnavutluk Korca Maliq Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapım İşi
  • BAŞLAMA TARİHİ : 04.08.2015
  • BİTİŞ TARİHİ : 28.06.2017
  • MÜŞAVİR : Kocks Consult GmbH
  • FİNANSÖR KURUM : KfW (Alman Kalkınma Bankası)

PROJE AÇIKLAMASI

Proje kapsamında gerçekleştirilen işler aşağıdaki gibidir:

• Resepsiyon binası ve kantar yapımı

• Garaj ve bakım tesislerin yapımı

• Katı atık sahasına ulaşım için yol yapımı

• Sızıntı suyu toplama havuzu ve yıkama havuzu yapımı

• Baraj inşaatı

• Yalıtım malzemelerinin serilmesi (jeotekstil ve HDPE)

• Sızıntı suyu toplama borularının ve sızıntı suyu toplama menhollerinin temini ve montajı

• Drenaj tabakası yapımı

• 2 adet depolama havuzu inşaatı

• Sıkıştırma istasyonu ve gaz yakma ünitesinin temini ve inşaatı