Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Protfolio Work 1

> Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri>

Yapım maliyetlerinin ekonomikliği ve kısa zamanda faal hale gelmesinden dolayı katı atık depolamada en yaygın kullanılan yöntem düzenli depolamadır. Düzenli depolama tesislerinde ki amaç, çöp sızıntı sularının yer altı sularına karışmasını engellemek, hava kalitesini korumak, çıkan gazın kontrollü şekilde toplanmasını sağlayarak enerji üretimini sağlamak ve depo sahasının uzun vadeli kullanımından sonra sahanın değerlendirilmesidir

> Belediyelerin Muhtelif Alt Yapı İşleri>

Belediyelerin Muhtelif Alt Yapı İşleri

> Atık Su Arıtma Tesisleri>

Atık su içerisinde bulunan, çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetler sonucu giderilmesi için, biyolojik arıtma tesisi, atık su içerisinde çözünmüş veya askıda bulunan ve gravitasyonla (yerçekimi etkisi ile) çökelmeyen maddelerin çökeltilerek sudan uzaklaştırılması için kimyasal atık su arıtma tesisi, suyun içerisinde bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması için fiziksel atık su arıtma tesisi tercih edilmelidir.

> Eski Katı Atık Sahalarının Rehabilitasyonu>

Atıkların düzensiz olarak depolanması ile, hem atıklar hem de atık içeriğinde ki her türlü kirletici maddeleri de içine alan çöp sızıntı suları, yer altı su kaynaklarını kirleterek çevre sağlığı açısından tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Vahşi çöp depolama alanlarının çevreye verdiği zararlar ve alanda yer sıkıntısını giderilmesi için rehabilite edilmelidir. Vahşi çöp depolama alanlarının rehabilitasyonu yapıldıktan sonra toprak ve ekilen bitkiler, depo gazını mümkün olabildiğince emebilecek ve kullanımını sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır.

GÖKŞİN © 2017 Tüm Hakları Saklıdır Web Tasarımı : Alivre